Dòng Nội dung
1
"Chính sách mới" (New deal) và quá trình thực hiện dưới thời tổng thống Mĩ Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Văn Duy ; ThS. Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
59tr. ; 29cm + 29cm +

Phân tích cơ sở ra đời và quá trình thực hiện của chương trình “Chính sách mới” (New deal) dựa trên các lĩnh vực: Kinh tế (tài chính - ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp), lĩnh vực xã hội. Rút ra một số nhận xét về quá trình thực hiện “Chính sách mới” (New deal): Những kết quả đạt được, hạn chế, so sánh chính sách này với cách giải quyết khủng hoảng ở Anh, Đức, Nhật và đánh giá một số tác động đến lịch sử phát triển của nước Mỹ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Almanach - Người mẹ và phái đẹp / Nguyễn Hoàng Điệp, Lê Thị Ngân Giang, Nguyễn Thị Thu Vân... ; Nhật Chi s.t.

H. : Văn hoá Thông tin, 2008
2304tr. : ảnh ; 32cm 32cm

Giới thiệu niên lịch, sự kiện, luật pháp và các công ước về bà mẹ và phái đẹp; Người mẹ và phái đẹp trong truyền thuyết, lịch sử; Những phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Thế giới, Việt Nam và các Đệ nhất phu nhân; Các nữ anh hùng trong chiến đấu, lao động và các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Những nữ nguyên thủ, chính khách Thế giới và các nhà lãnh đạo nữ Việt Nam thời hiện đại; Những nhà khoa học nữ trong nhiều lĩnh vực; Phái đẹp với văn chương, nghệ thuật, văn hoá, thể thao, bách khoa tri thức về phụ nữ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
American education / Joel Spring

Boston : McGraw-Hill, 2008
xiii, 350 p.. (various pagings) : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của đô thị hóa đến nền kinh tế - xã hội thị xã Chí Linh (Hải Dương) giai đoạn 2010 – 2015 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Lê Thị Phương ; TS. Bùi Ngọc Thạch (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
59tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Làm rõ những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Chí Linh, giai đoạn (2010 - 2015)
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Anthropology / edited by Elvio Angeloni

Dubuque : McGraw-Hill, 2008
xv, 251 p. ; 28cm 28cm

Dẫn luận về nhân chủng học, mục đích, phạm vi và ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân chủng học như các vấn đề: ngôn ngữ, văn hoá, các mối quan hệ xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo và cuộc sống tinh thần, nhân chủng học y học và những ứng dụng của nhân chủng học trong cuộc sống xã hội
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)