Dòng Nội dung
1
Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông công lập Hà nội đến năm 2010 : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục / Phạm Văn Đại, Nguyễn Công Giáp

H., 1999
75tr. ; 29cm. + 29cm. +

Nghiên cứu các vấn đề lý luận về công tác dự báo ; thu thập và xử lý các số liệu thống kê về giáo dục THPT nói chung và đội ngũ giáo viên THPT công lập Hà Nội nói riêng, phân tích đánh giá thực trạng về đội ngũ giáo viên THPT công lập Hà Nội ; dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên THPT công lập Hà Nội đến năm 2010 và đề xuất các giải pháp thực hiện nhu cầu đó
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dự báo quy mô phát triển giáo dục phổ thông Huyện Lục Yên,Tỉnh Yên Bái năm 2010 : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục

H., 1999
78tr. ; 29cm. 29cm.

Nghiên cứu cơ sở lý luận của dự báo phát triển giáo dục phổ thông; đánh giá thực trạng giáo dục phổ thông huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái; dự báo giáo dục phổ thông của Huyện từ 2005 đến 2010
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Dự báo quy mô phát triển giáo dục phổ thông Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái đến năm 2010 : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục / Ngô Văn Hợp, Nguyễn Công Giáp

H., 1999
76tr. ; 29cm. + 29cm. +

Nghiên cứu cơ sở lý luận của dự báo phát triển giáo dục phổ thông ; đánh giá thực trạng giáo dục phổ thông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và dự báo quy mô phát triển giáo dục phổ thông tại đây
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Một số biện pháp nâng cao năng lực thực hiện các chức năng quản lý của cán bộ quản lí trường trung học cơ sở Tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá,giáo dục / Trần Quang Minh, Hoàng Minh Thao

H., 1999
85tr. ; 29cm. 29cm.

Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao năng lực quản lý cua bán bộ quản lý trường học ; thực trạng năng lực thực hiện chức năng quản lý của cán bộ quản lý trường THCS tỉnh Phú Thọ ; đề xuất một số giải pháp năng cao năng lực thực hiện các chức năng quản lý của cán bộ quản lý trường THCS tỉnh Phú Thọ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Một số biện pháp quản lí dạy học của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá , giáo dục / Hoàng Cơ Chính, Nguyễn Thị Hiền

H., 1999
75tr. ; 29cm. + 29cm. +

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý giáo dục, bản chất của quá trình dạy học và việc phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập ; Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ; đề xuất các biện pháp quản lý dạy học của hiệu trưởng Nhà trường theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)