Dòng Nội dung
1
Nam biều ký : An Nam du ký qua của thủy thủ Nhật Bản cuối thế kỷ XVIII / Shihoken Seishi ; Nguyễn Mạnh Sơn (khảo cứu và biên dịch) ; Nguyễn Thế Anh (giới thiệu)

H. : Dân trí, 2021
264tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Khái quát vài nét về Nam biều ký và những tư liệu người Nhật Bản ghi chép về An nam thế kỷ XVIII-XĨ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân ; ThS. Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
61tr. ; 29cm 29cm

Phát hiện những nét độc đáo về ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975; chỉ ra những thủ pháp tiêu biểu trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật của tác giả, làm sáng tỏ giá trị nội dung của cuốn nhật ký.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Tướng về hưu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy Thiệp

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa thông tin, 2011
393tr. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Chuyên luận / Trần Đăng Suyền

H. : Khoa học Xã hội, 2010
tr. ; 561cm. 561cm.

Nghiên cứu sự hình thành, quá trình phát triển, nguyên tắc tái hiện đời sống, quan điểm nghệ thuật, cảm hứng chủ đạo, các xung đột nghệ thuật chủ yếu, những thể loại chính, thế giới nhân vật, nghệ thuật điển hình hoá và ngôn ngữ nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và vấn đề xây dựng quy chế dân chủ cơ sở

H. : Chính trị quốc gia, 1998
326tr. ; 19 cm 19 cm

Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)