Dòng Nội dung
1
Algorithms-ESA 2001 : 9th annual European symposium, Åarhus, Denmark, August 28-31, 2001 : proceedings / Friedhelm Meyer auf der Heide (ed.)

New York : Springer, 2001
xii, 538 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài toán ghép cặp ổn định và một số ứng dụng : Luận văn thạc sĩ Toán học / Nguyễn Văn Khải ; TS. Lê Phê Đô (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
77tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu thuật toán ghép cặp ổn định, các biến thể và một số ứng dụng liên quan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
3
Bao đóng và các thuật toán tìm bao đóng trong mô hình dữ liệu dạng khối : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Tạ Thị Như ; Trịnh Đình Thắng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
37tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Đinh Mạnh Tường

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003
297 tr. ; 24 cm 24 cm

Khái niệm về thuật toán, kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu. Trình bày mô hình các cấu trúc dữ liệu cài đặt danh sách. Các cấu trúc dữ liệu biểu diễn cây, nghiên cứu cây nhị phân
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Nguyễn Đức Nghĩa

H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2020
367tr. ; 24cm 24cm

Trình bày các khái niệm cơ bản về thuật toán và cấu trúc dữ liệu; thuật toán đệ quy, các cấu trúc dữ liệu cơ bản, cây, các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm, đồ thị và các thuật toán đồ thị
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)