Dòng Nội dung
1
Affine and semi-affine transformations : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Ngoc Huyen ; Dr. Nguyen Nang Tam (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
38tr. ; 29cm 29cm

To understand systematically on affine and semi-affine transformations.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Affine varieties : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Luong Thi Hong Tham ; MSc. Pham Thanh Tam (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
33tr. ; 29cm 29cm

Affine varieties. Morphism between affine varieties
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Algebraic curves, algebraic manifolds, and schemes / V.I. Danilov, V.V. Shokurov

New York : Springer, 1998
307 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
An extension of ceva'theorem to n-simplices : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Le Cam Phuong ; Dr. Nguyen Tat Thang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
40tr. ; 29cm 29cm

Ceva’s theorem. The Extension of Ceva’s Theorem
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
5
Ánh xạ Gauss và ứng dụng : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Doãn Thị Lý Vân; Trần Văn Nghị (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
83tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)