Dòng Nội dung
1
<12 = mười hai> chủ đề chuyên sâu và chiến lược ôn thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12 / ThS. Trần Thị Kim Thu, ThS. Hà Thị Đế, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
316 ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập giải tích 12 / Ngô Thúc Lanh, Vũ Tuấn, Ngô Xuân Sơn

H. : Giáo dục, 1992
232tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập giải tích 12 / Vũ Tuấn (chủ biên), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga,..

H. : Giáo dục, 2008
223tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập giải tích 12 : Ban khoa học tự nhiên - kĩ thuật / Phan Đức Chính, Trần Văn Hạc, Can Duy Lễ,...

H. : Giáo dục, 1995
180tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập giải tích 12 : Ban khoa học xã hội / Phan Đức Chính, Ngô Hữu Dũng, Trần Kiều

H. : Giáo dục, 1995
75tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)