Dòng Nội dung
1
An introduction to object-oriented programming in C++ : with applications in computer graphics / Graham M. Seed

New York : Springer, 2001
xxxix, 972 p. : ill. ; 25 cm. 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
AutoCAD 2006 instructor : A student guide to complete coverage of AutoCAD’s commands and features / James A. Leach

Boston : McGraw-Hill/ Higher Education, 2006
xxxviii, 1370 p. : ill. ; 28cm 28cm

Giới thiệu Autocad 2006. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2006: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Coreldraw X7, X8 & X9 / Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy

H. : Nxb. Thanh Niên, 2018
351tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản nhất về chương trình Corel Draw, cùng những thao tác cơ bản, công cụ tạo hình, hiệu ứng đặc biệt, in ấn, kết xuất bản vẽ và các câu hỏi ôn tập, bài tập để củng cố kiến thức
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Introduction to solid modeling using SolidWorks 2007 / William E. Howard, Joseph C. Musto

Dubuque, IA : McGraw-Hill, 2008
xviii, 342 p. : ill. ; 26cm 26cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Master visually 3ds Max 8 / Jon McFarland, Jinjer Simon

Hoboken : Visual, 2006
601 p. : ill. ; 23cm + 23cm +

Giới thiệu giao diện 3ds Max 8. Hướng dẫn các kỹ năng đồ hoạ máy tính như: xây dựng mô hình và các phép hiệu chỉnh. Kỹ thuật ánh sáng, trình diễn hình ảnh và một số tính năng khác
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)