Dòng Nội dung
1
2
ASP.NET programmer's reference / Charles Caison

New York : McGraw-Hill/Osborne, 2002
xiv, 433 p. ; 22 cm. 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Autodesk Inventor / James M. Leake

Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2004
ix, 288 p. : ill. ; 26 cm. + 26 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bảo trì thiết bị điện toán / Phạm Kim Long

Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh xb, 1993
360 tr. ; 19 cm 19 cm

Giới thiệu chung về máy tính, các cách sửu chữa bảo trì phần cứng, phần mềm và phòng chống virus cho máy tính
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Betting it all : the entrepreneurs of technology / Michael S. Malone

New York : Wiley, 2002
xv, 272 p. : ill. ; 23 cm. 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)