Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Đơn châu chấu Aralia armata (Wall.) Seem. họ Ngũ gia bì - Araliaceae : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Ngân ; TS. Phạm Thị Hồng Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
30tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Phân lập, xác định cấu trúc các chất phân lập được từ cây Đơn châu chấu với mục đích góp phần hiểu biết và bổ sung thêm kết quả vào thành phần hóa học và giá trị sử dụng cây này trong dân gian Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)