Dòng Nội dung
1
Đặc điểm định danh thiên thể trong tiếng Việt : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thùy Trang ; TS. Nguyễn Văn Thạo (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
60tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Tìm hiểu và nghiên cứu tên gọi các thiên thể trong vũ trụ. Từ đó đưa ra những nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của người Việt.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
2
Tiếng Hà Nội - Từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội / Trịnh Cẩm Lan

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
434tr. ; 24cm 24cm

Tổng quan, cơ sở lí luận và giới thiệu về cảnh huống ngôn ngữ - xã hội ở Hà Nội và nghiên cứu tiếng Hà Nội đô thị, tiếng Hà Nội nông thôn và tiếng Hà Nội trong quá trình đô thị hoá
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
<100=Một trăm> bài tập luyện cách dùng dấu câu tiếng việt : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thị Ban

H. : Giáo dục, 2004
124tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<30=Ba mươi> đề ôn luyện tiếng việt cuối bậc tiểu học : Dành cho học sinh lớp 4, 5 / Lê Hữu Tỉnh, Lê Phương Nga, Phạm Thế Sâm, Nguyễn Trí

H. : Giáo dục, 2004
191tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)