Dòng Nội dung
1
Mạch lạc theo quan hệ ngoại chiếu và ứng dụng vào đọc hiểu văn bản Tùy bút và tản văn trong SGK Ngữ văn 7 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Trần Thị Bích Thủy ; TS. Hoàng Thị Thanh Huyền (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
62tr. : bảng ; 29cm 29cm

Nghiên cứu một số vấn đề lí thuyết liên quan đến mạch lạc và đọc hiểu văn bản, đặc điểm của các từ ngữ, câu trong văn bản xét théo quan hệ ngoại chiếu; Khảo sát và phân tích những biểu hiện cụ thể của mạch lạc trong quan hệ ngoại chiếu và ứng dụng vào đọc hiểu văn bản
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
2
<301 = ba trăm linh một> câu đàm thoại tiếng Hoa: Hoa - Anh - Việt hiện đại / Trần Thị Thanh Liêm (chủ biên), Trần Đức Thính, Trương Ngọc Quỳnh, Chu Vĩ Linh

H. : Văn hóa thông tin, 2009
431tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
<700=bảy trăm> thành ngữ tiếng Nga / N.M. Sanxki, E.A. Bưxtơrôva, Lê Khả Kế

H.; M. : Nxb Khoa học xã hội; Nxb "tiếng Nga", 1982
135tr. ; 16cm 16cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A history of English language teaching / A.P.R. Howatt

New York : Oxford University Press, 1984
xiv, 394 p. : ill ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A Practical English grammar / A.J. Thomson, A.V. Martinet

New York : Oxford University Press, 1986
383 p. ; 22cm. 22cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)