Dòng Nội dung
1
Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học qua tập thơ Cánh diều khao khát của Nguyễn Trọng Hoàn : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Tạ Thị Thu Trang ; TS. Nguyễn Thị Kiều Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
105tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận về đọc hiểu, qua khảo sát, tìm hiểu tập thơ “Cánh diều khao khát” của Nguyễn Trọng Hoàn, đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học và góp phần làm phong phú hơn tài liệu về dạy và học thơ cũng như hỗ trợ trong việc đọc mở rộng cho học sinh tiểu học.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
2
Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đàm Ngọc Thu ; TS. Lương Việt Thái (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
92tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Xác định các biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên cho HS thông qua dạy học môn Khoa học Lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học ở Tiểu học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:36)
3
Quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường Tiểu học Vietkids – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Bùi Thị Hương ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
85tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học; Khảo sát thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trường tiểu học Vietkids; Đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường tiểu học Vietkids.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
4
Sử dụng sơ đồ, hình vẽ để tóm tắt các bài toán có lời văn ở tiểu học : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Ánh Tuyết ; ThS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
50tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu việc sử dụng sơ đồ, hình vẽ để tóm tắt các bài toán có lời văn ở tiểu học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn nói riêng và môn toán ở tiểu học nói chung
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Thiết kế các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học theo tiếp cận tham gia : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Thảo ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
72tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng, đề xuất quy trình thiết kế các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học theo tiếp cận tham gia.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)