Dòng Nội dung
1
Quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường Tiểu học Vietkids – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Bùi Thị Hương ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
85tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học; Khảo sát thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trường tiểu học Vietkids; Đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tại trường tiểu học Vietkids.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
2