Dòng Nội dung
1
An information security handbook / John M.D. Hunter

New York : Springer, 2001
xiv, 226 p. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình cơ sở an toàn thông tin / Nguyễn Khanh Văn

H. : Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2019
255tr. ; 24cm 24cm

Tổng quan về an toàn thông tin. Trình bày kiến thức về các khái niệm cơ sở và hệ mã cổ điển, mật mã khối và mật mã khoá đối xứng, hệ thống mật mã khoá công khai, chữ ký điện tử và hàm băm, quản lý khoá; xác thực và điều kiện truy nhập; an toàn trên internet, mã độc và an toàn phần mềm; giao thức mật mã và ứng dụng, khảo sát tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ (DOS) và biện pháp phòng chống
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Thị Bích Đào ; TS. Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
65tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh, đặc biệt là phương pháp module được đề xuất trong thời gian gần đây, đồng thời cài đặt một ứng dụng thử nghiệm về giấu tin trong ảnh số

4
Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Dương Thị Lựu ; ThS. Đỗ Thị Lan Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
49tr. : hình ; 29cm 29cm

Nghiên cứu và phân tích các giải pháp an toàn khóa trong việc phân phối, thỏa thuận khóa; Cài đặt chương trình minh họa cho giao thức thỏa thuận khóa.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Từ điển an toàn thông tin Anh - Việt và Việt - Anh = English - Vietnamese and Vietnamese - English dictionary of information security :Khoảng 5000 thuật ngữ, có giải thích và minh hoạ / Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Phương Mai, Ninh Ngọc Nghĩa,...

H : Khoa học và kỹ thuật, 2001
844tr. ; 24cm. 24cm.

Đề cập đến những chủ đề chủ yếu của an toàn thông tin: phân tích rủi ro, các chuẩn, an toàn dữ liệu, an toàn mạng, máy tính cá nhân, quản lí khoá, virus, hệ tin cậy, vấn đề xác thực, kiểm soát truy nhập và một số chủ đề liên quan khác phản ánh tình hình phát triển hiện thời trong lĩnh vực này
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)