Dòng Nội dung
1
Kết cấu cổ tích trong Cánh buồm đỏ thắm của Alexander Grin : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Ngô Thị Thắm ; TS. Lê Thị Thu Hiền (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
55tr. ; 29cm 29cm

Xác định tổ chức nhân vật, tổ chức cốt truyện, tổ chức không gian, thời gian mang màu sắc cổ tích trong tác phẩm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân ; ThS. Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
61tr. ; 29cm 29cm

Phát hiện những nét độc đáo về ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975; chỉ ra những thủ pháp tiêu biểu trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật của tác giả, làm sáng tỏ giá trị nội dung của cuốn nhật ký.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Chuyên luận / Trần Đăng Suyền

H. : Khoa học Xã hội, 2010
tr. ; 561cm. 561cm.

Nghiên cứu sự hình thành, quá trình phát triển, nguyên tắc tái hiện đời sống, quan điểm nghệ thuật, cảm hứng chủ đạo, các xung đột nghệ thuật chủ yếu, những thể loại chính, thế giới nhân vật, nghệ thuật điển hình hoá và ngôn ngữ nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thúy Quỳnh

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm 21cm

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
"Hình tượng người phụ nữ trong văn Nam Cao trước cách mạng tháng Tám" : Khoá luận tốt nghiệp đại học: Chuyên ngành: Văn học Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa; ThS. Lê Dy (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2003
45tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)