Dòng Nội dung
1
Tính nữ trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Trần Thị Thanh Bình ; Dương Thị Thúy Hằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
83tr. ; 29cm + 29cm +

Giới thiệu cái tôi trữ tình - hiện thân của tính nữ trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Qua đó làm rõ nghệ thuật biểu hiện tính nữ trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)