Dòng Nội dung
1
AutoCAD for architecture : for AutoCAD release 10 and 11 / James E. Fuller

Lake Forest, Ill. : Glencoe, 1992
1 v. (various pagings) : ill. ; 28 cm. + 28 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Design graphics : Drawing techniques for design professions / written and illustrated by Peter A. Koenig

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2000
152 p. : ill. ; 26 cm. 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Dictionary: Landscape and urban planning : Multilingual dictionary of environmmental planning, design, and conservation / compiled by the IFLA Committee Translation of Technical Terms

New York : Springer, 2001
xx, 1068 p. ; 28 cm. 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Lịch sử Kiến trúc / Nguyễn Đình Thi,...

H. : Nxb. Xây Dựng, 2020
448tr. : ảnh ; 27cm 27cm

Cung cấp kiến thức về lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam: Kiến trúc thời kỳ nguyên thuỷ và các nền văn minh cổ đại; kiến túc phương Tây qua các thời kỳ Trung thế kỷ, Phục hưng, cận đại, hiện đại, hậu hiện đại và hiện đại mới; kiến trúc cổ và hiện đại của Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hà Bắc ngàn năm văn hiến. Tập 2, Những di tích lịch sử / Phương Anh, Thanh Hương

Hà Bắc : Hà Bắc xb, 1976
129 tr. : Ảnh minh hoạ ; 27 cm 27 cm

Giới thiệu các công trình kiến trúc, điêu khắc, những tác phẩm về lăng mộ ở vùng đồi núi trung du và đồng bằng Hà bắc
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)