Dòng Nội dung
1
Design of teaching plan with integration of career guidance for statistics in grade 10 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Phuong Thao ; Dr. Pham Thi Hong Hanh, Dr. Mooi Lee Choo (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
98tr. ; 29cm + 29cm +

Thiết kế kế hoạch dạy học có lồng ghép hướng nghiệp cho thống kê ở lớp 10 nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học và học Toán và giáo dục nghề nghiệp hiệu quả cho học sinh cao các trường học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đàm Ngọc Thu ; TS. Lương Việt Thái (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
92tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Xác định các biện pháp nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên cho HS thông qua dạy học môn Khoa học Lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học ở Tiểu học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:36)
3
Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho giáo viên trung học cơ sở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đỗ Thu Phương ; TS. Cao Xuân Liễu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
118tr. ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên“cứu lý luận và đánh giá thực tiễn về hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số và quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho giáo viên trung học cơ sở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số trong nhà trường và năng lực chuyển đổi số của giáo viên trung học cơ sở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai”đoạn hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình lớp 11 theo hướng phát triển năng lực học sinh : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Vĩ ; TS. Đào Thị Hoa (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
71tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực tiễn về dạy học theo hướng phát triển năng lực từ đó thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học chủ đề này nói riêng và nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn Toán ở trường phổ thông nói chung.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)
5