Dòng Nội dung
1
Quản lí dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực ở các trường THCS trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trịnh Văn Hậu ; Trịnh Thị Hồng Hà (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
127tr. ; 29cm + 29cm +

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, kết quả dạy học ở các trường THCS quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Quản lí dạy học ở các trường Tiểu học ngoài công lập tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên theo mô hình trường học thông minh : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Tiêu Thị Duyên ; PGS TS Nguyễn Văn Mã

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
108Ttr. ; 29cm 29cm

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy hoc ở các trường tiểu học ngoài công lập tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên theo mô hình trường học thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý học nâng cao chất lượng, uy tín, sự hấp dẫn củ các trường tiểu học ngoài công lập tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
3
Quản lí dạy học phần trải nghiệm trong môn Sinh học ở các trường THPT huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trần Anh Tuấn ; Hoàng Thị Hạnh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
ix, 100tr ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu lý luận về quản lý dạy học phần trải nghiệm và dạy học phần trải nghiệm sinh học. Đề xuất các biện pháp quản lí việc dạy học phần trải nghiệm môn Sinh học ở các trường Trung học phổ thông huyện Quản Uyên - tỉnh Cao Bằng góp phần nâng cao hiệu quả quản lí các hoạt động giảng dạy trong nhà trường.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Quản lí dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường tiểu học trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Hoàng Tuyết Minh ; Đặng Thành Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
134tr. ; 29cm + 29cm +

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học của giáo viên theo tiếp cận năng lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, kết quả dạy học ở trường tiểu học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Lương Thị Thu Hương ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
112tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở (THCS) thông qua hoạt động trải nghiệm; Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS thành phố Phúc Yên - Vĩnh Phúc thông qua hoạt động trải nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)