Dòng Nội dung
1
A study on factors demotivating students to learn English speaking and suggested solutions for the 11th grade students at Nguyen Dang Dao high school : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Tran Nhat Anh ; Nguyen Thi Thu Thuy (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
53tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)
2
A study on how to motivate level six students at Vietnamese - American training college in efl reading lessons : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Thu Hang; Ta Thi Thanh Hoa (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 [ phát hành], 2011
43tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Concepts and comments : A reader for Students of English as a second language / Patricia Ackert; Minh Thu (giới thiệu)

Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2008
223tr. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Content reading instruction : a communication approach / Mark W. Conley

New York : McGraw-Hill, 1995
xvi, 396 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Dạy đọc hiểu cho học sinh khối lớp 4-5 / Nguyễn Văn Trí ; Phạm Thị Hoà (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường ĐHSP HN2 [phát hành], 2007
111tr. ; 30 cm+01 bản tóm tắt 30 cm+01 bản tóm tắt

Nghiên cứu và thống kê các công trình nghiên cứu và các tài liệu lý thuết có liên quan đến vấn đề đọc hiểu. Khảo sát thực trạng dạy đọc hiểu của học sinh khối 4, 5 hiện nay và dạy thử nghiệm một số bài tập đọc hiểu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)