Dòng Nội dung
1
Tổ chức, quản lí tài liệu địa chí tại Thư viện tỉnh Hưng Yên : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Trần Thị Huyền; Vũ Thị Thuý Chinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
65tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)