Dòng Nội dung
1
A Christmas Carol / Charles Dickens ; Jennifeer Bassett,Trica Hedge (b.s)

New York : Oxford University Press, 2008
72p. : ill. ; 20cm 20cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ethan Frome / Edith Wharton ; Jennifeer Bassett ,Trica Hedge (b.s)

New York : Oxford University Press, 2008
72p. : ill. ; 20cm 20cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
The Call of the Wild / Jack London ; Jennifeer Bassett, Trica Hedge (b.s)

New York : Oxford University Press, 2008
72p. : ill. ; 20cm 20cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
The Lottery Winner / Rosemary Border ; Jennifeer Bassett, Trica Hedge (b.s)

New York : Oxford University Press, 2008
56p. : ill. ; 20cm 20cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tướng về hưu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy Thiệp

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa thông tin, 2011
393tr. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)