Dòng Nội dung
1
AutoCAD 2000 : One step at a time : Basics / Timothy Sean Sykes

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2001
xl, 834 p. : ill. ; 26 cm. + 26 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
AutoCad 2002 / Lê Hoàng Lân

H. : Thống kê, 2001
287tr. ; 16cm. 16cm.

Hưỡng đẫn phương pháp đồ hoạ kĩ thuật bằng phần mềm AutoCad
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Autocad 2007 instructor : a student guide to complete coverage of autocad’s commands and features / James A. Leach ; [edited by] Suzanne Jeans, Bill Stenquist, Kathleen White

Dubuque, IA : McGraw-Hill Companies, 2006
xl, 1472p. : ill. ; 28cm. 28cm.

Giới thiệu Autocad 2007. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2007: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Illustrator 9.0 / Lê Hoàng Lân

H. : Thống kê, 2001
271tr. ; 16cm. 16cm.

Trình bày phương pháp đồ hoạ vi tính bằng cách sử dụng phần mềm Illustrator 9.0
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Programming Mental ray / Driemeyer and R. Herken (eds.).

New York : Springer, 2000
x, 467 p. : ill ; 28cm. 28cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)