Dòng Nội dung
1
Applying AutoCAD 2002 : advanced / Terry T. Wohlers

New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003
458 p. : ill. ; 26 cm. 26 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Applying autoCAD 2002 fundamentals / Terry T. Wohlers

New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003
564 p. : ill. ; 25 cm. 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
AutoCAD 2000 : One step at a time : Basics / Timothy Sean Sykes

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2001
xl, 834 p. : ill. ; 26 cm. + 26 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
AutoCAD 2006 instructor : A student guide to complete coverage of AutoCAD’s commands and features / James A. Leach

Boston : McGraw-Hill/ Higher Education, 2006
xxxviii, 1370 p. : ill. ; 28cm 28cm

Giới thiệu Autocad 2006. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2006: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Autocad 2007 instructor : a student guide to complete coverage of autocad’s commands and features / James A. Leach ; [edited by] Suzanne Jeans, Bill Stenquist, Kathleen White

Dubuque, IA : McGraw-Hill Companies, 2006
xl, 1472p. : ill. ; 28cm. 28cm.

Giới thiệu Autocad 2007. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2007: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)