Dòng Nội dung
1
A C++ primer for engineers : an object-oriented approach / K. Ponnambalam, Tiuley Alguindigue

New York : McGraw-Hill Co., 1997
xx, 293 p. : ill. ; 24 cm. + 24 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A computer science tapestry : exploring programming and computer science with C++ / Owen L. Astrachan

Boston : McGraw-Hill, 2000
xxxi, 848 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A first book of ANSI C / Gary Bronson

Pacific Grove, CA : Brooks/Cole, 2001
xvii, 750 p. : ill. ; 23 cm. 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Advanced programming using Visual Basic, version 6.0 / Julia Chase Bradley, Anita C. Millspaugh

Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2001
xiv, 655 p. : ill ; 28 cm + 28 cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Advanced programming using Visual Basic.NET / Julia Case Bradley, Anita C. Millspaugh

Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2003
xx, 572 p. : ill. ; 28cm + 28cm +

Giới thiệu những tính năng và ứng dụng cơ bản của ngôn ngữ lập trình Visual Basic. NET. Giúp các lập trình viên sử dụng các giao diện của Visual trong các kĩ năng lập trình như việc truy cập, update dữ liệu và phát triển các ứng dụng đối với các trang web và thiết bị di động
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)