Dòng Nội dung
1
Chinh phụ ngâm hán nôm hợp tuyển / Đặng Trần Côn(nguyên tác),Đoàn Thi Điểm, Phan Huy Ích,....,Nguyễn Thế, Phan Anh Dũng(biên soạn)

H. : Thuận Hoá, 2000
246tr ; 21cm 21cm

Giới thiệu về các tác giả Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích và tác phẩm Chinh phụ ngâm nguyên tác và Chinh phụ ngâm diễn ca
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Nguồn gốc loài người” trong thần thoại các dân tộc Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đỗ Thị Huyền Trang ; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
58tr. ; 29cm 29cm

Khảo sát các câu chuyện thần thoại, nghiên cứu nội dung các câu chuyện như: thần thoại suy nguyên kể về nguồn gốc vũ trụ và muôn loài, thần thoại về sự chinh phục thiên nhiên va sáng tạo văn hoá….
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
3
<10=Mười> nhà thơ lớn của thế kỷ : Tập chân dung văn học

H. : Nxb Tác phẩm mới, 1982
339tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
<14=Mười bốn> truyện ngắn / Nguyễn Khải,...

H. : Tác phẩm mới, 1982
277tr ; 19cm 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<150=Một trăm năm mươi> thuật ngữ văn học / Lại Nguyên Ân biên soạn

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
465tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)