Dòng Nội dung
1
A study of the effectiveeness of using mind mapping in teaching and learning vocabulary with 10th grade stydents at Tam Duong high school : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Thanh Van ; Dr. William H. Salazar (Superivor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
45tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)
2
A study on the use of Mind Mapping as a visual learning strategy for first-year English major students in Writing Class = Nghiên cứu về việc sử dụng Bản đồ tư duy như một chiến lược học tập trực quan cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh trong lớp viết ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Dang Thi Hoa ; Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
33p. : ill. ; 29cm 29cm

Sử dụng bản đồ tư duy như một chiến lược học tập cho sinh viên giúp loại bỏ khó khăn về văn bản, khuyến khích khả năng viết, sắp xếp suy nghĩ và tăng khả năng sáng tạo trong văn bản
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
3
4
5
Dạy học môn Công nghệ phổ thông theo phương pháp bản đồ tư duy : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Sư phạm kĩ thuật / Nguyễn Thanh Phương; ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
34tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)