Dòng Nội dung
1
AutoCAD 2006 instructor : A student guide to complete coverage of AutoCAD’s commands and features / James A. Leach

Boston : McGraw-Hill/ Higher Education, 2006
xxxviii, 1370 p. : ill. ; 28cm 28cm

Giới thiệu Autocad 2006. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2006: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Introduction to solid modeling using SolidWorks 2007 / William E. Howard, Joseph C. Musto

Dubuque, IA : McGraw-Hill, 2008
xviii, 342 p. : ill. ; 26cm 26cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)