Dòng Nội dung
1
Bài tập hình học 10 : Ban khoa học xã hội / Văn Như Cương, Phạm Gia Đức, Nguyễn Việt Hải, Trần Luận.

H. : Giáo dục, 1994
48 tr. ; 21 cm. 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập hình học 10 : Nâng cao / Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Vũ Khuê, Trần Hữu Nam

H. : Giáo dục, 2006
199tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập hình học 10 : Sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000 / Văn Như Cương (chủ biên), Phan Văn Viện.

H. : Giáo dục, 2000
92 tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập hình học 10 : Sách giáo khoa thí điểm, Ban Khoa học tự nhiên, bộ sách thứ nhất / Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Vũ Khuê, Bùi Hữu Nam

H. : Giáo dục, 2003
170 tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập hình học 11 / Văn Như Cương, Phan Văn Viện, Phạm Khắc Ban

H. : Giáo dục, 1993
152 tr. ; 21 cm 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)