• Luận văn
  • 372.67 NG527H
    Dạy kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2, 3 /
DDC 372.67
Tác giả CN Nguyễn, Long Hải
Nhan đề Dạy kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2, 3 /Nguyễn Long Hải ; Đỗ Huy Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường ĐHSP HN2 [phát hành],2007
Mô tả vật lý 89tr. ;30 cm
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trình bày rõ một số cơ sở lý thuyết về kể chuyện trong chương trình tiểu học từ năm 1981 đến nay, chương trình cũ lẫn chương trình mới. Luận văn đi sâu nhiều đến yêu cầu kể sáng tạo phân môn kể chuyện cho học sinh lớp 2,3..
Từ khóa tự do Văn kể chuyện
Tác giả(bs) CN Đỗ, Quang Huy,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV00215
00000974nam a2200241 4500
00110912
0022
004TVSP2110010944
008110311s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210122194018|blibol55|y20110311101400|ztuyetnt
041|avie
044|avm
08214|a372.67|bNG527H
1001|aNguyễn, Long Hải
24510|aDạy kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2, 3 /|cNguyễn Long Hải ; Đỗ Huy Quang (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường ĐHSP HN2 [phát hành],|c2007
300|a89tr. ;|c30 cm
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
520|aTrình bày rõ một số cơ sở lý thuyết về kể chuyện trong chương trình tiểu học từ năm 1981 đến nay, chương trình cũ lẫn chương trình mới. Luận văn đi sâu nhiều đến yêu cầu kể sáng tạo phân môn kể chuyện cho học sinh lớp 2,3..
653|aVăn kể chuyện
70011|aĐỗ, Quang Huy,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV00215
890|a1|b3|c0|d0
915|aGiáo dục học ( bậc tiểu học )|bThạc sĩ|cThạc sĩ|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00215 Kho Luận văn 372.67 NG527H Luận án, luận văn 1