DDC 507.6
Nhan đề Bài tập Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 176tr. : minh họa ; 24 cm
Tùng thư Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Bộ Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Khoa học tự nhiên
Từ khóa tự do Sách bài tập
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuần
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Biên
Tác giả(bs) CN Mai, Văn Hưng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chung
Tác giả(bs) CN Lê, Trọng Huyền
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Tùng
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Tình
Tác giả(bs) CN Bùi, Gia Thịnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thành
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Long
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Hưng
Tác giả(bs) CN Vũ, Trọng Rỹ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Hà
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021825-6
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103058858-65
00000000nam a2200000 a 4500
00141085
0021
0043B7CCB9A-6B93-4E1F-BBE4-32558E2CF85D
008 2023 vm| vie
0091 0
020|a9786040349576|c26.000đ
039|y20231201084901|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a507.6|bB103T
24500|aBài tập Khoa học tự nhiên 8 / |cVũ Văn Hùng (tổng ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300|a176tr. : |bminh họa ; |c24 cm
490|aKết nối tri thức
653|aLớp 8
653|aBộ Kết nối tri thức
653|aKhoa học tự nhiên
653|aSách bài tập
70010|aNguyễn, Thị Thuần
70010|aNguyễn, Văn Biên
70010|aMai, Văn Hưng
70010|aNguyễn, Hữu Chung
70010|aLê, Trọng Huyền
70010|aVũ, Văn Tùng|etổng ch.b
70010|aMai, Thị Tình
70010|aBùi, Gia Thịnh
70010|aNguyễn, Xuân Thành
70010|aLê, Kim Long
70010|aNguyễn, Thế Hưng
70010|aVũ, Trọng Rỹ|ech.b.
70010|aNguyễn, Thu Hà
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021825-6
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103058858-65
890|a10|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103058858 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 3
2 103058861 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 6
3 101021825 Kho đọc 507.6 B103T Sách 1
4 103058864 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 9
5 103058865 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 10
6 103058862 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 7
7 103058859 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 4
8 103058860 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 5
9 101021826 Kho đọc 507.6 B103T Sách 2
10 103058863 Kho Mượn 507.6 B103T Sách 8