• Sách tham khảo
  • 371.19 M105A
    Cộng đồng học tập - Mô hình đổi mới toàn diện nhà trường /
DDC 371.19
Tác giả CN Manabu, Sato
Nhan đề Cộng đồng học tập - Mô hình đổi mới toàn diện nhà trường / Manabu Sato, Masaaki Sato ; Khổng Thị Diễm Hằng dịch ; Nguyễn Xuân Thành giới thiệu
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2021
Mô tả vật lý 168tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu về đổi mới nhà trường thông qua việc thiết kế và thực hiện nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. Mô hình đổi mới nhà trường thông qua ba hệ thống hoạt động: Học tập cộng tác giữa các học sinh; học tập chuyên môn của giáo viên thông qua việc cùng nhau dự giờ, suy ngẫm về bài học; và sự tham gia của phụ huynh cùng cộng đồng đại phương vào quá trình của bài học
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Cộng đồng học tập
Tác giả(bs) CN Khổng, Thị Diễm Hằng
Tác giả(bs) CN Masaaki, Sato
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thành
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020298-9
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103050380-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00135373
0021
00443470A57-DECC-414A-B0F3-BE0C11A31AE8
005202303310944
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045484326|c65.000đ
039|a20230331094449|bhanhttm|y20220928161408|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a371.19|bM105A
10010|aManabu, Sato
24510|aCộng đồng học tập - Mô hình đổi mới toàn diện nhà trường / |cManabu Sato, Masaaki Sato ; Khổng Thị Diễm Hằng dịch ; Nguyễn Xuân Thành giới thiệu
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2021
300 |a168tr. : |bminh họa ; |c21cm
520 |aGiới thiệu về đổi mới nhà trường thông qua việc thiết kế và thực hiện nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. Mô hình đổi mới nhà trường thông qua ba hệ thống hoạt động: Học tập cộng tác giữa các học sinh; học tập chuyên môn của giáo viên thông qua việc cùng nhau dự giờ, suy ngẫm về bài học; và sự tham gia của phụ huynh cùng cộng đồng đại phương vào quá trình của bài học
653 |aMô hình
653 |aĐổi mới
653 |aGiáo dục
653 |aCộng đồng học tập
70010|aKhổng, Thị Diễm Hằng|edịch
70010|aMasaaki, Sato
70010|aNguyễn, Xuân Thành|egiới thiệu
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020298-9
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103050380-2
890|a5|b0|c0|d0
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103050381 Kho Mượn 371.19 M105A Sách 4
2 101020298 Kho đọc 371.19 M105A Sách 1
3 101020299 Kho đọc 371.19 M105A Sách 2
4 103050382 Kho Mượn 371.19 M105A Sách 5
5 103050380 Kho Mượn 371.19 M105A Sách 3