• Khoá luận
  • 571.94 NG527H
    Chế tạo hệ keo Nano Chitosan - Biocellulose dùng làm chất mang đồng thời Curcumin và Berberin :
DDC 571.94
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiền
Nhan đề Chế tạo hệ keo Nano Chitosan - Biocellulose dùng làm chất mang đồng thời Curcumin và Berberin : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 36tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
Tóm tắt Chế tạo hệ keo nano chitosan - biocellulose dùng làm vật mang thuốc curcumin và berberin; Đánh giá khả năng mang thuốc của hệ keo nano chitosan - Biocellulose.
Từ khóa tự do Curcumin
Từ khóa tự do Berberin
Từ khóa tự do Hệ keo nano chitosan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thành
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135273
0026
004FE658DFF-EE6C-4B16-951A-094CE53CA169
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831090528|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a571.94|bNG527H
10010|aNguyễn, Thị Hiền
24510|aChế tạo hệ keo Nano Chitosan - Biocellulose dùng làm chất mang đồng thời Curcumin và Berberin : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a36tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Sinh lý học người và động vật
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|a Chế tạo hệ keo nano chitosan - biocellulose dùng làm vật mang thuốc curcumin và berberin; Đánh giá khả năng mang thuốc của hệ keo nano chitosan - Biocellulose.
653|aCurcumin
653|aBerberin
653|aHệ keo nano chitosan
691|aSinh lý học người và động vật
70010|aNguyễn, Xuân Thành|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d2
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào