DDC 530.076
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhan đề Bài tập và trắc nghiệm Vật lí 11 /Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Quốc Đạt
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2007
Mô tả vật lý 239tr. ;24cm
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Đạt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thành
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): TK09128-30
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(5): TR04682-6
00000649nam a2200265 4500
00114495
0021
004TVSP2110014529
008111031s2007 vm| vie
0091 0
020|c23.200đ
039|a20210122195022|blibol55|y20111031142200|zyenntn
041|avie
044|avm
08214|a530.076|bB103T
1001|aNguyễn, Mạnh Hùng
24510|aBài tập và trắc nghiệm Vật lí 11 /|cNguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Quốc Đạt
260|aH. :|bGiáo dục,|c2007
300|a239tr. ;|c24cm
653|aTrắc nghiệm
653|aVật lí
653|aBài tập
70011|aNguyễn, Quốc Đạt
70011|aNguyễn, Mạnh Hùng
70011|aNguyễn, Xuân Thành
852|a100|bKho tham khảo|j(3): TK09128-30
852|a100|bKho Tra cứu|j(5): TR04682-6
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR04683 Kho Tra cứu 530.076 B103T Sách 5
2 TK09129 Kho tham khảo 530.076 B103T Sách 2
3 TR04686 Kho Tra cứu 530.076 B103T Sách 8
4 TK09130 Kho tham khảo 530.076 B103T Sách 3
5 TR04684 Kho Tra cứu 530.076 B103T Sách 6
6 TK09128 Kho tham khảo 530.076 B103T Sách 1
7 TR04682 Kho Tra cứu 530.076 B103T Sách 4
8 TR04685 Kho Tra cứu 530.076 B103T Sách 7