• Sách tham khảo
  • 371.018 H100TH
    Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông /
DDC 371.018
Tác giả CN Hà, Nhật Thăng
Nhan đề Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / PGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2004
Mô tả vật lý 71tr. ; 21cm
Tóm tắt Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Công tác chủ nhiệm
Từ khóa tự do Sp2
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Giáo viên chủ nhiệm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Dục Quang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kỷ
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014415
00000000nam a2200000 a 4500
00134615
0021
00478BF9FB0-5EDD-4E76-A3F3-4FCF365597D4
005202212011423
008 2004 vm| vie
0091 0
020|a8934980424322|c4.000
039|a20221201142351|blienhtb|c20220818094935|dlienhtb|y20220505112200|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a371.018|bH100TH
10010|aHà, Nhật Thăng
24510|aCông tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / |cPGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ
250|aTái bản lần thứ năm
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2004
300|a71tr. ; |c21cm
520|aXác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.
653|aCông tác chủ nhiệm
653|aSp2
653|aTrung học phổ thông
653|aGiáo viên chủ nhiệm
70010|a Nguyễn, Dục Quang
70010|aNguyễn, Thị Kỷ
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014415
890|a1|b0|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014415 Kho tham khảo 371.018 H100TH Sách 1