DDC 370.4071
Nhan đề Giáo dục công dân 6 /Hà Nhật Thăng (Tc.b), Phạm Văn Hùng (c.b), Vũ Xuân Vinh,...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 15
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2017
Mô tả vật lý 48tr. ;24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khóa tự do Sách giáo khoa
Từ khóa tự do Giáo dục công dân
Từ khóa tự do Lớp 6
Tác giả(bs) CN Đặng, Thúy Anh
Tác giả(bs) CN Vũ, Xuân Vinh
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Hùng,
Tác giả(bs) CN Hà, Nhật Thăng,
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(2): TR05237-8
00000753nam a2200289 4500
00128808
0021
004TVSP2190030060
008191007s2017 vm| vie
0091 0
020|c3.300đ
039|a20210122205012|blibol55|y20191007150700|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a370.4071|bGI108D
24500|aGiáo dục công dân 6 /|cHà Nhật Thăng (Tc.b), Phạm Văn Hùng (c.b), Vũ Xuân Vinh,...
250|aTái bản lần thứ 15
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2017
300|a48tr. ;|c24cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
653|aSách giáo khoa
653|aGiáo dục công dân
653|aLớp 6
70010|aĐặng, Thúy Anh
70010|aVũ, Xuân Vinh
70010|aPhạm, Văn Hùng,|eChủ biên
70010|aHà, Nhật Thăng,|eTổng c.b
852|a100|bKho Tra cứu|j(2): TR05237-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR05237 Kho Tra cứu 370.4071 GI108D Sách 1
2 TR05238 Kho Tra cứu 370.4071 GI108D Sách 2