DDC 371.21
Tác giả CN Xôrôkina, A.I
Nhan đề Giáo dục học mẫu giáo.Tập 2 /A.I. Xôrôkina ; Phạm Minh Hạc, Nguyễn Thế Trường dịch
Lần xuất bản In lần 2
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,1979
Mô tả vật lý 259tr ;19cm
Tóm tắt Một số nội dung cơ bản của hoạt động giáo dục cho trẻ em trong trường mẫu giáo như: trò chơi, dạy học, những ngày lễ, việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, nhà trẻ trường phổ thông... vai trò của cô mẫu giáo
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Liên Xô
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Trường,
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Hạc,
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): TK00957-9
00000893nam a2200277 4500
0019247
0021
004TVSP2100009279
008101004s1979 vm| vie
0091 0
039|a20210122193608|blibol55|y20101004142500|zanhbl
041|avie
044|avm
08214|a371.21|bX450R
1001|aXôrôkina, A.I
24510|aGiáo dục học mẫu giáo.|nTập 2 /|cA.I. Xôrôkina ; Phạm Minh Hạc, Nguyễn Thế Trường dịch
250|aIn lần 2
260|aH. :|bGiáo dục,|c1979
300|a259tr ;|c19cm
520|aMột số nội dung cơ bản của hoạt động giáo dục cho trẻ em trong trường mẫu giáo như: trò chơi, dạy học, những ngày lễ, việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, nhà trẻ trường phổ thông... vai trò của cô mẫu giáo
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aMẫu giáo
653|aGiáo dục học
653|aLiên Xô
70011|aNguyễn, Thế Trường,|eDịch
70011|aPhạm, Minh Hạc,|eDịch
852|a100|bKho tham khảo|j(3): TK00957-9
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00957 Kho tham khảo 371.21 X450R Sách 1
2 TK00958 Kho tham khảo 371.21 X450R Sách 2
3 TK00959 Kho tham khảo 371.21 X450R Sách 3