• Sách tham khảo
  • 370.1 PH104H
    Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI /
DDC 370.1
Tác giả CN Phạm, Minh Hạc
Nhan đề Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI /Phạm Minh Hạc
Thông tin xuất bản H. :Chính trị Quốc gia,1999
Mô tả vật lý 338tr. ;20,5cm.
Tóm tắt Trình bày tính chất của nền giáo dục Việt Nam, nguyên lí, nội dung, hệ thống giáo dục nước ta qua các giai đoạn lịch sử từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học;
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Nguyên lí giáo dục
Địa chỉ 100Kho Mượn(36): KM14807-42
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(2): TR00561-2
00000712nam a2200241 4500
001902
0021
004TVSP2060000922
008061108s1999 vm| vie
0091 0
039|a20210122191810|blibol55|y20061108083700|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a370.1|bPH104H
1001|aPhạm, Minh Hạc
24510|aGiáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI /|cPhạm Minh Hạc
260|aH. :|bChính trị Quốc gia,|c1999
300|a338tr. ;|c20,5cm.
520|aTrình bày tính chất của nền giáo dục Việt Nam, nguyên lí, nội dung, hệ thống giáo dục nước ta qua các giai đoạn lịch sử từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học;
653|aViệt Nam
653|aGiáo dục
653|aLịch sử
653|aNguyên lí giáo dục
852|a100|bKho Mượn|j(36): KM14807-42
852|a100|bKho Tra cứu|j(2): TR00561-2
890|a38|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14807 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 1
2 KM14808 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 2
3 KM14809 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 3
4 KM14810 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 4
5 KM14811 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 5
6 KM14812 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 6
7 KM14813 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 7
8 KM14814 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 8
9 KM14815 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 9
10 KM14816 Kho Mượn 370.1 PH104H Sách 10