DDC 150
Tác giả CN Phạm, Minh Hạc
Nhan đề Hành vi và hoạt động :Luận văn tiến sĩ tâm lí học : tác giả tự dịch từ tiếng Nga /Phạm Minh Hạc
Thông tin xuất bản H. :Viện Khoa học Giáo dục [xuất bản],1983
Mô tả vật lý 375tr. ;19cm.
Tóm tắt Nghiên cứu các phạm trù hành vi trong tâm lý học Mỹ, phạm trù hoạt động trong tâm lý học Liên Xô. Vị trí của các phạm trù này trong quá trình hình thành nền tâm lý học khách quan
Từ khóa tự do tâm lí học
Từ khóa tự do hành vi
Địa chỉ 100Kho Đọc DT(3): DT02055-7
Địa chỉ 100Kho tham khảo(5): TK06611-5
00000717nam a2200217 4500
0016380
0021
004TVSP2090006412
008090820s1983 vm| vie
0091 0
039|a20210122192929|blibol55|y20090820152500|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a150|bPH104H
1001|aPhạm, Minh Hạc
24510|aHành vi và hoạt động :|bLuận văn tiến sĩ tâm lí học : tác giả tự dịch từ tiếng Nga /|cPhạm Minh Hạc
260|aH. :|bViện Khoa học Giáo dục [xuất bản],|c1983
300|a375tr. ;|c19cm.
520|aNghiên cứu các phạm trù hành vi trong tâm lý học Mỹ, phạm trù hoạt động trong tâm lý học Liên Xô. Vị trí của các phạm trù này trong quá trình hình thành nền tâm lý học khách quan
653|atâm lí học
653|ahành vi
852|a100|bKho Đọc DT|j(3): DT02055-7
852|a100|bKho tham khảo|j(5): TK06611-5
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT02055 Kho Đọc DT 150 PH104H Sách 1
2 DT02056 Kho Đọc DT 150 PH104H Sách 2
3 DT02057 Kho Đọc DT 150 PH104H Sách 3
4 TK06611 Kho tham khảo 150 PH104H Sách 4
5 TK06612 Kho tham khảo 150 PH104H Sách 5
6 TK06613 Kho tham khảo 150 PH104H Sách 6
7 TK06614 Kho tham khảo 150 PH104H Sách 7
8 TK06615 Kho tham khảo 150 PH104H Sách 8