DDC 370.11
Tác giả CN Phạm, Minh Hạc
Nhan đề Giáo dục nhân cách đào tạo nhân lực :Góp phần triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá VIII /Phạm Minh Hạc
Thông tin xuất bản H. :Chính trị Quốc gia,1997
Mô tả vật lý 155tr. ;19cm.
Tóm tắt Trình bày hiện trạng và xu thế phát triển nguồn lực con người; Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Nhân cách
Từ khóa tự do Nhân lực
Địa chỉ 100Kho tham khảo(4): TK00748-51
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(2): TR01617-8
00000744nam a2200241 4500
001602
0021
004TVSP2060000616
008061013s1997 vm| vie
0091 0
020|c10.500đ
039|a20210122191739|blibol55|y20061013085900|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a370.11|bPH104H
1001|aPhạm, Minh Hạc
24510|aGiáo dục nhân cách đào tạo nhân lực :|bGóp phần triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá VIII /|cPhạm Minh Hạc
260|aH. :|bChính trị Quốc gia,|c1997
300|a155tr. ;|c19cm.
520|aTrình bày hiện trạng và xu thế phát triển nguồn lực con người; Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam
653|aGiáo dục
653|aNhân cách
653|aNhân lực
852|a100|bKho tham khảo|j(4): TK00748-51
852|a100|bKho Tra cứu|j(2): TR01617-8
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00748 Kho tham khảo 370.11 PH104H Sách 1
2 TK00749 Kho tham khảo 370.11 PH104H Sách 2
3 TK00750 Kho tham khảo 370.11 PH104H Sách 3
4 TK00751 Kho tham khảo 370.11 PH104H Sách 4
5 TR01617 Kho Tra cứu 370.11 PH104H Sách 5
6 TR01618 Kho Tra cứu 370.11 PH104H Sách 6