DDC 301.09597
Tác giả CN Phạm, Minh Hạc
Nhan đề Giá trị học : Cơ sở lý luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay / Phạm Minh Hạc
Thông tin xuất bản H. : Dân Trí, 2012
Mô tả vật lý 347tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp cơ sở lí luận để đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hoá, theo hướng hiện đại với các tiêu chí: đạo đức học, văn hoá chính trị học, nhân học, tâm lí học, giáo dục học...
Từ khóa tự do Giá trị học
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Mượn(1): 103056500
00000000nam#a2200000ui#4500
00138223
0021
004286997A5-9EC4-4DB3-A19A-13E63718AEA2
005202304180859
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c100.000đ
039|y20230418085921|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a301.09597|bPH104H
10010|aPhạm, Minh Hạc
24510|aGiá trị học : |bCơ sở lý luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay / |cPhạm Minh Hạc
260 |aH. : |bDân Trí, |c2012
300 |a347tr. : |bminh họa ; |c24cm
504 |aThư mục cuối mỗi bài
520 |aCung cấp cơ sở lí luận để đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hoá, theo hướng hiện đại với các tiêu chí: đạo đức học, văn hoá chính trị học, nhân học, tâm lí học, giáo dục học...
653 |aGiá trị học
653 |aCon người
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Mượn|j(1): 103056500
890|a1|b0|c0|d0
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103056500 Kho Mượn 301.09597 PH104H Sách 1