• Luận văn
  • 546.71007 Đ552L
    Sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh - Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh :
DDC 546.71007
Tác giả CN Đức, Thị Lan
Nhan đề Sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh - Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Đức Thị Lan ; Nguyễn Thi Sửu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 94tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh - Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh
Từ khóa tự do Năng lực hợp tác
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học theo góc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Sửu,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02826
00001117nam a2200253 4500
00128436
0022
004TVSP2190029688
008190604s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204816|blibol55|y20190604090000|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a546.71007|bĐ552L
1001|aĐức, Thị Lan
24510|aSử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh - Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cĐức Thị Lan ; Nguyễn Thi Sửu (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a94tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD + Phụ lục
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aNghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh - Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh
653|aNăng lực hợp tác
653|aPhương pháp dạy học theo góc
70010|aNguyễn, Thị Sửu,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02826
890|a1|b0|c1|d0
915|aLý luận và phương pháp dạy học hóa học,|b8140114,|cThạc Sỹ,|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02826 Kho Luận văn 546.71007 Đ552L Luận án, luận văn 1