• Khoá luận
  • 546.721071 D561TH
    Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương 6 "nhóm Oxi" hóa học 10 nâng cao :
DDC 546.721071
Tác giả CN Dương, Thị Xuân Thúy
Nhan đề Vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương 6 "nhóm Oxi" hóa học 10 nâng cao :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Hóa học /Dương Thị Xuân Thúy; Th.S. Kiều Phương Hảo (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2011
Mô tả vật lý 58tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa: Hoá học
Từ khóa tự do Nhóm oxi
Từ khóa tự do Hoá học 10
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học theo góc
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Kiều, Phương Hảo
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL03380
00000961nam a2200265 4500
00115374
0026
004TVSP2120015410
008120306s2011 vm| vie
0091 0
039|a20210122195319|blibol55|y20120306161800|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a546.721071|bD561TH
1001|aDương, Thị Xuân Thúy
24510|aVận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương 6 "nhóm Oxi" hóa học 10 nâng cao :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Hóa học /|cDương Thị Xuân Thúy; Th.S. Kiều Phương Hảo (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2011
300|a58tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa: Hoá học
653|aNhóm oxi
653|aHoá học 10
653|aPhương pháp dạy học theo góc
653|aPhương pháp dạy học
70011|aKiều, Phương Hảo|cThS|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL03380
890|a1|b0|c0|d0
915|aPhương pháp dạy học Hóa học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL03380 Kho Khóa luận 546.721071 D561TH Luận án, luận văn 1