DDC 512
Tác giả CN Nguyen, Thi Kieu Nga
Nhan đề Module theory / Nguyen Thi Kieu Nga (ed.), Do Van Kien, Phan Van Loc
Thông tin xuất bản H. : Vietnam National Unversity, 2022
Mô tả vật lý 95p. ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Ministry of Education and training. Hanoi Pedagogical University 2
Tóm tắt Giới thiệu về module, tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Lí thuyết module
Tác giả(bs) CN Do, Van Kien
Tác giả(bs) CN Phan, Van Loc
Địa chỉ 100Kho Mượn(48): 103057286-333
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(2): 106006746-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00138290
0025
004C2ACD2B0-9351-4524-8DB2-F7BE0D18B998
005202305151532
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786049995101|cđ
039|y20230515153224|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aEng
044 |avm
08204|a512|bNG527NG
10010|aNguyen, Thi Kieu Nga
24510|aModule theory / |cNguyen Thi Kieu Nga (ed.), Do Van Kien, Phan Van Loc
260 |aH. : |bVietnam National Unversity, |c2022
300 |a95p. ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Ministry of Education and training. Hanoi Pedagogical University 2
520 |aGiới thiệu về module, tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ
653 |aSP2
653 |aĐại số
653 |aLí thuyết module
690 |aToán học
70010|aDo, Van Kien
70010|aPhan, Van Loc
852|a100|bKho Mượn|j(48): 103057286-333
852|a100|bKho Ngoại văn|j(2): 106006746-7
890|a50|b0|c1|d12
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103057331 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 48
2 106006747 Kho Ngoại văn 512 NG527NG Sách 2
3 103057291 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 8
4 103057325 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 42
5 103057305 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 22
6 103057311 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 28
7 103057288 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 5
8 103057294 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 11
9 103057328 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 45
10 103057302 Kho Mượn 512 NG527NG Sách 19