DDC 780.76
Nhan đề Bài tập Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng ch.b.), Lương Diệu Ánh ,…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 36tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Lớp 7
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Lương, Diệu Ánh
Tác giả(bs) CN Hồ, Ngọc Khải
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Bửu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tố Mai
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Lâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hảo
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021412-3
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103056431-3
00000000nam a2200000 a 4500
00138034
0021
00464DE4003-4434-4EE2-82A8-6B063028A0E9
008 2022 vm| vie
0091 0
020|a9786040319760|c8.000đ
039|y20221223143239|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a780.76|bB103T
24500|aBài tập Âm nhạc 7 / |cHồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng ch.b.), Lương Diệu Ánh ,…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300|a36tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aBộ Chân trời
653|aÂm nhạc
653|aLớp 7
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aLương, Diệu Ánh
70010|aHồ, Ngọc Khải|ech.b.
70010|aNguyễn, Đăng Bửu
70010|aNguyễn, Thị Tố Mai|ech.b.
70010|aTrần, Đức Lâm
70010|aNguyễn, Văn Hảo
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021412-3
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103056431-3
890|a5|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021412 Kho đọc 780.76 B103T Sách 1
2 101021413 Kho đọc 780.76 B103T Sách 2
3 103056431 Kho Mượn 780.76 B103T Sách 3
4 103056432 Kho Mượn 780.76 B103T Sách 4
5 103056433 Kho Mượn 780.76 B103T Sách 5