DDC 630.76
Nhan đề Bài tập Công nghệ 7 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng,..
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 55tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Cánh diều
Từ khóa tự do Bộ Cánh diều
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Lớp 7
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vinh
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Nhiệm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ái Nghĩa
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Lam Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tất Thắng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021356-7
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103056207-9
00000000nam a2200000 a 4500
00138006
0021
00417E43BE2-39C0-4539-8E10-9C01046D36C7
008 2022 vm| vie
0091 0
020|a9786043670295|c13.000đ
039|y20221223142454|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a630.76|bB103T
24500|aBài tập Công nghệ 7 / |cNguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng,..
260|aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2022
300|a55tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aCánh diều
653|aBộ Cánh diều
653|aCông nghệ
653|aLớp 7
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aNguyễn, Thị Vinh
70010|aDương, Văn Nhiệm|ech.b.
70010|aNguyễn, Thị Ái Nghĩa
70010|aPhạm, Thị Lam Hồng
70010|aNguyễn, Tất Thắng|etổng ch.b.
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021356-7
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103056207-9
890|a5|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021356 Kho đọc 630.76 B103T Sách 1
2 101021357 Kho đọc 630.76 B103T Sách 2
3 103056207 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 3
4 103056208 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 4
5 103056209 Kho Mượn 630.76 B103T Sách 5