DDC 910.76
Nhan đề Bài tập Địa lí 10 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 120tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khóa tự do Bộ Kết nối tri thức
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Lê, Huỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Cử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Khôi
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hằng
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020907-8
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103054622-4
00000000nam a2200000 a 4500
00135777
0021
004D8D7505A-C6EA-4964-AEAF-9054E1061EB5
008 2022 vm| vie
0091 0
020|a9786040317124|c17.000đ
039|y20221027095529|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a910.76|bB103T
24500|aBài tập Địa lí 10 / |cLê Huỳnh (tổng ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2022
300|a120tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aKết nối tri thức với cuộc sống
653|aBộ Kết nối tri thức
653|aĐịa lí
653|aLớp 10
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aNguyễn, Phương Thảo
70010|aLê, Huỳnh|ech.b.
70010|aNguyễn, Đình Cử
70010|aNguyễn, Việt Khôi
70010|aVũ, Thị Hằng
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020907-8
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103054622-4
890|a5|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020907 Kho đọc 910.76 B103T Sách 1
2 101020908 Kho đọc 910.76 B103T Sách 2
3 103054622 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 3
4 103054623 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 4
5 103054624 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 5