DDC 372.87
Tác giả CN Lê, Anh Tuấn
Nhan đề Âm nhạc 1 :Sách đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 2/11/2019 /Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên) ; Đỗ Thanh Hiên
Thông tin xuất bản H. :Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh,2020
Mô tả vật lý 72tr. :Minh họa
Tùng thư Cánh Diều
Tóm tắt Sách hướng dẫn các em học hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, nghe nhạc và khám phá bao điều kì diệu của thế giới âm nhạc
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 1
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thanh Hiên
Tác giả(bs) CN Lê, Anh Tuấn,
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD17776-80
Địa chỉ 100Kho Mượn(55): KM44672-726
00000929nam a2200289 4500
00129648
0021
004TVSP2200030900
008200519s2020 vm| vie
0091 0
020|c12.000đ
039|a20210122205357|blibol55|y20200519094900|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a372.87|bL250T
1001|aLê, Anh Tuấn
24500|aÂm nhạc 1 :|bSách đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 2/11/2019 /|cLê Anh Tuấn (Tổng chủ biên) ; Đỗ Thanh Hiên
260|aH. :|bĐại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh,|c2020
300|a72tr. :|bMinh họa
490|aCánh Diều
520|aSách hướng dẫn các em học hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, nghe nhạc và khám phá bao điều kì diệu của thế giới âm nhạc
653|aÂm nhạc
653|aTiểu học
653|aLớp 1
653|aSách đọc thêm
70010|aĐỗ, Thanh Hiên
70010|aLê, Anh Tuấn,|eTổng chủ biên
852|a100|bKho đọc|j(5): KD17776-80
852|a100|bKho Mượn|j(55): KM44672-726
890|a60|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD17776 Kho đọc 372.87 L250T Sách 1
2 KD17777 Kho đọc 372.87 L250T Sách 2
3 KD17778 Kho đọc 372.87 L250T Sách 3
4 KD17779 Kho đọc 372.87 L250T Sách 4
5 KD17780 Kho đọc 372.87 L250T Sách 5
6 KM44672 Kho Mượn 372.87 L250T Sách 6
7 KM44673 Kho Mượn 372.87 L250T Sách 7
8 KM44674 Kho Mượn 372.87 L250T Sách 8
9 KM44675 Kho Mượn 372.87 L250T Sách 9
10 KM44676 Kho Mượn 372.87 L250T Sách 10