• Sách tham khảo
  • 373.1425 B103T
    Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 /
DDC 373.1425
Nhan đề Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 71tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Kim Thoa
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Quỳnh Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Kiên
Tác giả(bs) CN Lại , Thị Yến Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Liên
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021949-50
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103059354-61
00000000nam a2200000 a 4500
00141147
0021
004C4B93589-43F6-4400-BC1E-8CB2201A6D75
008 2023 vm| vie
0091 0
020|a9786040352989|c16.000đ
039|y20231201141839|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a373.1425|bB103T
24500|aBài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / |cĐinh Thị Kim Thoa (ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300|a71tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aLớp 8
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aBộ Chân trời
653|aHướng nghiệp
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aĐinh, Thị Kim Thoa|ech.b.
70010|aTrần, Thị Quỳnh Trang
70010|aNguyễn, Hồng Kiên
70010|aLại , Thị Yến Ngọc
70010|aNguyễn, Thị Bích Liên
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021949-50
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103059354-61
890|a10|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103059361 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 10
2 103059355 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 4
3 103059358 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 7
4 101021949 Kho đọc 373.1425 B103T Sách 1
5 101021950 Kho đọc 373.1425 B103T Sách 2
6 103059356 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 5
7 103059359 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 8
8 103059357 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 6
9 103059360 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 9
10 103059354 Kho Mượn 373.1425 B103T Sách 3