• Sách tham khảo
  • 910.76 B103T
    Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí /
DDC 910.76
Nhan đề Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí / Phan Văn Phú (ch.b.),…
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 76tr. : minh họa ; 24cm
Tùng thư Chân trời sáng tạo
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Bộ Chân trời
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Phan, Văn Phú
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Phẩm Dũng Phát
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kiều Oanh
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Điệp
Tác giả(bs) CN Tạ, Đức Hiếu
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021935-6
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103059298-305
00000000nam a2200000 a 4500
00141140
0021
0043E70E0E4-C62A-407F-A819-9285DD49E900
008 2023 vm| vie
0091 0
020|a9786040352279|c13.000đ
039|y20231201141836|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a910.76|bB103T
24500|aBài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí / |cPhan Văn Phú (ch.b.),…
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300|a76tr. : |bminh họa ; |c24cm
490|aChân trời sáng tạo
653|aLớp 8
653|aBộ Chân trời
653|aĐịa lí
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aPhan, Văn Phú|ech.b.
70010|aHuỳnh, Phẩm Dũng Phát
70010|aHoàng, Thị Kiều Oanh
70010|aTrần, Ngọc Điệp
70010|aTạ, Đức Hiếu
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021935-6
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103059298-305
890|a10|b0|c0|d0
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103059300 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 5
2 103059303 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 8
3 103059298 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 3
4 103059304 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 9
5 103059301 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 6
6 103059302 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 7
7 103059299 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 4
8 101021935 Kho đọc 910.76 B103T Sách 1
9 101021936 Kho đọc 910.76 B103T Sách 2
10 103059305 Kho Mượn 910.76 B103T Sách 10